czwartek, 7 sierpnia 2014

Tarara

Upał nie służy pisaniu - jak mawiał radziecki pisarz Sofronow, a więc - niespecjalnie się wysilając - umieszczam dziś pieśń, do której muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz a tekst - nieskromny - ja sam. Zgodnie z życzeniem damskiej części widowni - rzecz o sprawach damsko - męskich :